top of page

The Origin Of Art

De Bank en De Lamp
De Kast
De Bomen
Het Tapijt

The origin of art’

 

Beeldend kunstenaars Carel Lanters en Lieuwke Loth hebben een concept ontwikkeld waarbij contact, uitwisseling, inspiratie door samenwerking en locatie voorop staat.  

Dit project zetten we enerzijds op ter inspiratie voor de kunstenaars, alumni en studenten, anderzijds om het creatieve proces bij een kunstenaar in beeld te brengen d.m.v. een documentaire en een boekwerk. 

 

Drie in elkaar overlopende projectweken op 1 locatie (Artoll - Bedburg Hau) met drie geconcentreerde presentaties van werk-in-situ gemaakt door studenten, alumni en professionals. Er wordt gewerkt vanuit inspiratie vanuit de locatie, de dynamiek van de groep en de activiteiten. Het biedt de mogelijkheid tot het maken van geheel nieuw werk en het leggen van nieuwe relaties en verbindingen tussen studenten, alumni en professionals. 

 

bottom of page